Advertisement

Author Topic: Lug has "PAAJ LUG" peb noog os  (Read 15210 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline MoobGod

 • PH Regular
 • **
 • Posts: 302
 • Respect: 0
  • View Profile
Re: Lug has "PAAJ LUG" peb noog os
« Reply #15 on: May 06, 2014, 02:54:06 PM »
Yog txhum neej tes npaaj dlej, npaaj cawv
Yog txhum dlaab tes npaaj xyaab, npaaj ntawvLike this post: 0

Adverstisement

Offline yuknowthat

 • Elite Poster
 • *****
 • Posts: 14126
 • "Your Criticism is Inspirational. Thank you ..."
 • Respect: +225
  • View Profile
Re: Lug has "PAAJ LUG" peb noog os
« Reply #16 on: May 06, 2014, 06:00:23 PM »
Tuaj nqas ntsev, rov tsev nqa nqaij
tuaj coj nees, rov tsev coj nyuj
Ua dabtsi , ua kom muaj nuj nqe..Like this post: 0
laugh more, It is good for your health.-

Offline yuknowthat

 • Elite Poster
 • *****
 • Posts: 14126
 • "Your Criticism is Inspirational. Thank you ..."
 • Respect: +225
  • View Profile
Re: Lug has "PAAJ LUG" peb noog os
« Reply #17 on: May 06, 2014, 06:08:48 PM »
Kev txawj ntse siab txij ntuj dhia tsis dhau
Tsis muaj zoo laj lim tswvyim ces yeej daws tsis tau....


« Last Edit: May 07, 2014, 10:33:27 PM by yuknowthat »

Like this post: 0
laugh more, It is good for your health.-

Offline MoobGod

 • PH Regular
 • **
 • Posts: 302
 • Respect: 0
  • View Profile
Re: Lug has "PAAJ LUG" peb noog os
« Reply #18 on: May 06, 2014, 08:30:51 PM »
Kev txawj, tsiyog dlaab thawj
Kev ntse, tsiyog dlaab nthe

Yog xaav txawj, tes moog kawm
Yog xaav ntse, tes moog peLike this post: 0

Offline MoobGod

 • PH Regular
 • **
 • Posts: 302
 • Respect: 0
  • View Profile
Re: Lug has "PAAJ LUG" peb noog os
« Reply #19 on: May 06, 2014, 08:38:29 PM »
Yog ib leej tub, yuav tuav namtxiv tug ncej tse
Yog ib leej ntxhais, yuav moog ua luas sev

Yog ib leej tub, yuav tuav namtxiv tug ncej nthaab
Yog ib leej ntxhais, yuav moog caj luas nyaabLike this post: 0

Offline MoobGod

 • PH Regular
 • **
 • Posts: 302
 • Respect: 0
  • View Profile
Re: Lug has "PAAJ LUG" peb noog os
« Reply #20 on: May 06, 2014, 08:49:37 PM »
Tau teb phem tes taag ib cim
Tau quaspuj/txiv phem tes taag ib simLike this post: 0

Offline MoobGod

 • PH Regular
 • **
 • Posts: 302
 • Respect: 0
  • View Profile
Re: Lug has "PAAJ LUG" peb noog os
« Reply #21 on: May 06, 2014, 08:50:50 PM »
Xwvpov tes uaneej xws luas
Yuampov tes kawg pluagLike this post: 0

Offline MoobGod

 • PH Regular
 • **
 • Posts: 302
 • Respect: 0
  • View Profile
Re: Lug has "PAAJ LUG" peb noog os
« Reply #22 on: May 06, 2014, 08:54:32 PM »
Laug neeg, paub qaabhaus
Neeg laug, coj le menyuam yauLike this post: 0

Offline yuknowthat

 • Elite Poster
 • *****
 • Posts: 14126
 • "Your Criticism is Inspirational. Thank you ..."
 • Respect: +225
  • View Profile
Re: Lug has "PAAJ LUG" peb noog os
« Reply #23 on: May 07, 2014, 02:43:53 AM »
 ua zoo saws, tsis qeg sov
Ua zoo mloog, tsis qeg lusLike this post: 0
laugh more, It is good for your health.-

Offline MoobGod

 • PH Regular
 • **
 • Posts: 302
 • Respect: 0
  • View Profile
Re: Lug has "PAAJ LUG" peb noog os
« Reply #24 on: May 07, 2014, 02:49:41 AM »
Thaum caj tes naajnub ntxub
Thaum tuag maamle hastas hlubLike this post: 0

Offline MoobGod

 • PH Regular
 • **
 • Posts: 302
 • Respect: 0
  • View Profile
Re: Lug has "PAAJ LUG" peb noog os
« Reply #25 on: May 07, 2014, 02:52:33 AM »
Nam txais tog, txiv txais ntaa
Tshaav ntuj nraag qaab haa

Nam txais ntaa, txiv txais tog
Tshaav ntuj nraag qaab zogLike this post: 0

Offline yuknowthat

 • Elite Poster
 • *****
 • Posts: 14126
 • "Your Criticism is Inspirational. Thank you ..."
 • Respect: +225
  • View Profile
Re: Lug has "PAAJ LUG" peb noog os
« Reply #26 on: May 07, 2014, 03:17:34 AM »
Dej txais tog, taws txais ntas, tshav ntuj puag nram qab has..Like this post: 0
laugh more, It is good for your health.-

Offline yuknowthat

 • Elite Poster
 • *****
 • Posts: 14126
 • "Your Criticism is Inspirational. Thank you ..."
 • Respect: +225
  • View Profile
Re: Lug has "PAAJ LUG" peb noog os
« Reply #27 on: May 07, 2014, 03:20:41 AM »
Lag luam zoo thawj ntsug,
Plees nkauj nraum zoo thawj tug

 ;D many strongly fight to not agree..Like this post: 0
laugh more, It is good for your health.-

Offline MoobGod

 • PH Regular
 • **
 • Posts: 302
 • Respect: 0
  • View Profile
Re: Lug has "PAAJ LUG" peb noog os
« Reply #28 on: May 07, 2014, 09:15:34 AM »
Nam nkauj txhaavqab nraug txhaavnoog
Ua neej nyob laug nkoogLike this post: 0

Offline yuknowthat

 • Elite Poster
 • *****
 • Posts: 14126
 • "Your Criticism is Inspirational. Thank you ..."
 • Respect: +225
  • View Profile
Re: Lug has "PAAJ LUG" peb noog os
« Reply #29 on: May 07, 2014, 11:22:42 AM »
Niam nkauj txhav, nraug txhav noog
txicv hais niam yuav ,niam hais txiv yuav tau mloog..Like this post: 0
laugh more, It is good for your health.-

 

Advertisements