Advertisement

Author Topic: Mus ua hau qhua  (Read 15018 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Fancee

 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 49905
 • Shine bright like a diamond
 • Respect: +340
  • View Profile
  • First Financial Security Senior Associate
Re: Mus ua hau qhua
« Reply #15 on: November 10, 2015, 09:55:25 AM »
Love you all for all your tswv yim!
Ua tsaug! :-* :-*Like this post: 0
Life insurance with living benefits.
Life insurance with a savings plan.
http://clients.firsfinancialsecurity.com/WF1700

Adverstisement

yuknowthat

 • Guest
Re: Mus ua hau qhua
« Reply #16 on: November 10, 2015, 10:50:35 AM »
cov txheeb zeb koj twb paub thiab nes?Like this post: 0

Offline Fancee

 • Global Moderator
 • *****
 • Posts: 49905
 • Shine bright like a diamond
 • Respect: +340
  • View Profile
  • First Financial Security Senior Associate
Re: Mus ua hau qhua
« Reply #17 on: November 12, 2015, 09:10:15 AM »
cov txheeb zeb koj twb paub thiab nes?
Lawv paub mas ... tiam sis kuv kuj xav kawm tej cov tswv yim from nej thiab nes.Like this post: 0
Life insurance with living benefits.
Life insurance with a savings plan.
http://clients.firsfinancialsecurity.com/WF1700

chidorix0x

 • Guest
Re: Mus ua hau qhua
« Reply #18 on: November 12, 2015, 06:16:43 PM »
...  kekeke  ...   :2funny:

Let me clarify some (kev cai etiquettes/norms) for all the ha'primitive ha'clueless ha'ignorant ha'idiotic HA'Mung regarding "Ua Hauv Qhua"  ...  KEKEKE  ...   >:D

Raws lid Hmoob txoj kev cai "Ua Hauv Qhua" mas yuav tsum ua raws kab raw kev muaj hauv paus muaj ntsis (in other words accordingly and procedurally/familially per custom/culture).  Ces txhais tau tias yog muaj ib tug neeg los tus txheeb ze noj tsis qab nyob tsis zoo ces yus cia lid yuav npaj mus "Ua Hauv Qhua".  Qhov nod mas yus yuav kev lawm -- tsis paub kev cai (and is a HA'Mung).  Txawm yus "Mus Hlub" xwb los yog luag tsis hu (call/inform/request) yus ces yus yeej tsis muaj cai mus "Ua Hauv Qhua".  (That is proper etiquette, and the accepted norm, though clearly they will not turn you away if you happen to show up.  And this is mainly WHY you see "people bickering" which I do not care to discuss/go into.)  Yog yus yuav mus tiag-tiag ces tsuas yog mus saib tshua thiab pab tshav ntuj xwb yog luag tsis ntos txog yus.  (Now, this is a knowledgeable person -- a non-HA'Mung.)  Dhau qhov nod lawm yog yus yog phaj xeeb leej xeeb ntxwv lawm ces yus yeej tsis muaj cai (opportunity or right) "Ua Hauv Qhua".  Yus tsuas mus saib nco tshua thiab pab tshav ntuj xwb.  Yog yus tsis paub es cia lid mus "Ua Hauv Qhua" ces cov neeg paub tab ces yeej thwm tiag yus "tsis paub kev cai" (and is/are most likely and infact HA'Mung  ...  kekeke  ...    :idiot2:)

Thus, as a general "Rule of Thump" (which is consistent with Hmong custom/culture and the norm), for ALL the ha'primitive ha'clueless ha'ignorant ha'idiotic HA'Mung regarding "Ua Hauv Qhua"  ...  if Tsev Xyom Cuab does not call, inform, or request you SPECIFICALLY to "Ua Hauv Qhua" then you are a ha'idiot to do it HA'Mungly /unkowningly ...  KEKEKE  ...    ::)/ :2funny:

Oar chow dow-dow  ...  kekeke  ...   8)Like this post: 0

yuknowthat

 • Guest
Re: Mus ua hau qhua
« Reply #19 on: November 16, 2015, 10:19:41 AM »
Chidori,

es yog tiag yus yog kiag tus txheeb txheeb, tsis kem lawm sab nraus kiag li, tseem yog niam txiv ib plab yug kiag. Luag tsis hu los mus ua hauv qhua kiag no. Yus lam mus no.. Puas nav thwm tias yog neeg tsis paub cais thiab no?Like this post: 0

nrhiav hlub

 • Guest
Re: Mus ua hau qhua
« Reply #20 on: January 08, 2016, 02:58:02 PM »
Hais ncaj tias txawm yuav txheeb npaum li cas txawm yuav yog niam txiv 1 plab yug kiag los yog lawv tsis hu ces mus kiag xwb mas.Yuav kiag 1 tug nyuj cab mus ces quaj nyiav ncig vaj ncig tsev ces lawv yeej yuav muaj tug los hais yus xwb mas.Like this post: 0

yuknowthat

 • Guest
Re: Mus ua hau qhua
« Reply #21 on: January 08, 2016, 04:02:33 PM »
LOL! yog li ces lawm hnub tso nawb!

Lawv tsis hu ces, kuv mam ua kiag li koj hais!.

.QUAJ NYIAV QUAJ NYIAV! cab kiag tu nyuj ciaj nkag kiag mus hauv lub ntees ntag nawb! xyom cuab tsis txais MUAM PHAUJ/TXIV DABLAUG lub tawb su thiaj tu me tsiaj txhu ces yuav muaj kua iab haus, kua txob ntsim nti ncauj tag... ;D ;DLike this post: 0

 

Advertisements