Advertisement

Author Topic: Tseg tau kaum plaub kaum tsib  (Read 85561 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline SoulCollector

  • Elite Poster
  • *****
  • Posts: I am a geek!!
  • Respect: 0
    • View Profile
Tseg tau kaum plaub kaum tsib
« on: June 12, 2019, 04:38:52 AM »
xyoos no es pebhmong puas tseem noj qav noj yoov li xyoo 2004 obphav tsib os?

Ncaim nej lawm ntev
Nej puas tseem tuaj ntawm lub tsev
Uas thaum ub peb sis thab sis ceg lom zem
Ua thaum i peb sis tawb sis cev lus los sis hem
Nej puas tseem nco ibtug neej SoulCollector nov
Uas niaj hnub niaj hmo ua rau nej tej me siab sov?

 :2funny:Like this post: 0

Adverstisement

 

Advertisements