Advertisement

Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - cwjmemdub

Pages: [1] 2 3 ... 52
1
Poetic Souls / Re: Kuv me Nkauj Hnub
« on: September 30, 2019, 04:48:29 PM »
Tus neeg koj hlub uas koj muab tso tseg
Tau ntau xyoo los txog tav o
Mus muaj ntau lub eej los tsis ntseg
Thiaj rov niaj hnub co

Lub siab rov niaj hnub lwj
Lub plawv rov niaj hnub mob
Kua muag los los phlu ua kiag ob tug kwj
Qhov muag ntsim cuag kua txob

Xav kom rov muaj koj li thaum i
Niaj hnub sib puag sov so
Ntshe kuv yuav cog lus rau lub hub lub hli
Hlub koj tsis muaj hub tso

Tiamsis cas yuav lig ua luaj lawm
Tus me neeg kuv hlub ib vuag
Mam ua siab cia seb lub plawv paus zoo rog lub sijhawm
Cia txoj kev hlub ua ntsuag

2
Poetic Souls / Re: Love in Autumn
« on: April 03, 2019, 09:42:10 PM »
Why is there only one Autumn a year
Why can't it be Autumn forever
I'd like to shed my tear
All year to make it run like a river

The pain I suffer every day
Is worth your love
I will always pray
To meet you one more time until my breath stops

Winter
Freezes my heart
I can't conquer
My memory of you and it turns me to a robot

Spring
May be the begining of Fall
Yet, Summer must bring
Hotness to enable Autumn to call

Our only season of romance
Which is so short it makes it felt like only half a day
I wish I have the power to enchant
Have it under my spell so I can enjoy your love until I go grey

3
Poetic Souls / Re: Kuv me Nkauj Hnub
« on: April 01, 2019, 09:23:01 PM »
Lub siab ntxhov
Lub plawv mob
Hlwb sib tov
Kua muag puv khob

Nyob ib hnub
Ntev npaum ib puas xyoo
Vim tau txoj kev hlub
Sib ncaim tsis sib hnov moo

Vim li cas kuv thiaj paub
Tias koj yog kuv tus hlub tiag
Vim koj twb tsis haub
Los kuv yeej mtseeg koj txog qhov kam tuag kiag

Tag kev cia siab lawm
Thiaj li seev txhua qhov txhia chaw
Yuav pes tsawg zaus ntxiv qhov kua muag tawm
Es thiaj yuav tsis hnov lub kua muag daw


4
Poetic Souls / Re: Kuv me Nkauj Hnub
« on: March 06, 2019, 06:30:22 PM »
Yog tias kuv txia ua tau ib tug noog
Ntshe kuv twb yuav ya plho tuaj cuag koj
Vim lub siab mob qaug pes coog
Lub plawv raug kab mob siab noj

Hnov cua tuaj xav nrog cua ya
Seb puas hla dhau hiav txwv
Kom tuaj txog sab ntuj ci ntsa
Ua muaj kuv txoj kev hlub tus tswv

Tiam no nqa tsis tau daim ntawv txijnkawm
Thiaj sib plawm nyias nyob nyias ib sab ntuj
Niaj hmo puag lub kua muag tawm
Lub siab mob ti nkaus tus ntsuj

Txoj kev hlub no tsis vim koj los vim kuv
Vim lub ntuj xwb
Muab pos xov wb ob lub siab ua kaus ntsuv
Txoj kev hlub thiaj li swb


5
Poetic Souls / Re: Kuv me Nkauj Hnub
« on: March 01, 2019, 07:32:18 PM »
Cia kuv quaj kom qhovmuag los ntshav
Cia kuv mob kom txoj siav tu
Thiaj li ntxim  txoj kev kuv muab koj lub plawv tso ziab tshav
Ntxim txoj kev kuv muab koj lub siab hlais ncu

Koj hlub hlub kuv los
Kuv twb tsis tau hlub koj rovqab
Vim wb tseem mos mos
Tsis muaj peexwm rub koj npab

Hnub no plam koj lawm
Khuvxim tus neeg hlub hlub kuv heev
Kuv mam li quaj kom qhovmuag tawm
Muab kuv lub plawv hlais kom niaj hnub seev

Thov txim ua tsis tau li koj lub siab ntshaw
Koj yuav kom hlub koj ib leeg mus txog hnub kawg
Kawg tswvyim muab tsis tau kev hlub rau koj ces cia kuv ua neeg qaug dej caw
Cia kom kuv lub neej liam kom txog hnub wb ob lub cev ua ib pawg


6
Poetic Souls / Re: Kuv me Nkauj Hnub
« on: February 27, 2019, 06:13:21 PM »
Do you remember the humming of the shells
And the splashing of the waves
I have a story to tell
One that will make you crave

The ocean that heard our prayer
And gave us the answer
Still has the laughter
But still holds its tear as its water

Our promise that was written on the shore
Saying that we'd love each other forever
Still shows sign that many people really adore
They trace it every day to prevent it from withers

The heart that I drew
You put an arrow through it
Still looks very cool
And looks so real , so legit

This is making my eyes teary
Missing you so much
I am going crazy
Please send me your touch

7
Poetic Souls / Re: Kuv me Nkauj Hnub
« on: February 15, 2019, 06:01:35 PM »
Cas kuv lub plawv
Yuav mob cuag muaj ib rab riam nkaug
Zaum pw sawv
Los yeej mob tsis ntaug

Vim hnub Valentine
Kuv tsis muaj koj nyob ntawm ib sab
Lub siab dai
Ris rawv wb txoj kev hlub lub kiavtxhab

Vim kuv nco tau txhua yam
Tias koj nco kuv thaum twg
Koj quaj tsheej tsam
Vau hlo rau kuv lub xubpwg

Yog hnub twg kuv ploj
Tsis qhia koj paub
Rov los pom dheev koj
Cess koj kua muag ntws sis lug sis laub

Nco koj dhau lawm
Thov kom lub ntuj pub wb sib ntsib dua
Es thiaj yuav cawm
Tau kuv lub plawv es mob rau wb txoj kev sib tshua

8
Poetic Souls / Re: Kuv me Nkauj Hnub
« on: February 12, 2019, 07:48:16 PM »
Long ago
I wish I nkew about Valentine
Now that I know
I understand why you wanted to be mine

I was born with only one heart
I thought I could change like other men
Thought my heart would never rot
I went after others

Now, it's been the forty second Valentines
Since you gave me all your love
I'm still unable to forget your special side
Still hoping for a miracle from God

My heart must have been all rotten
Since it's full of pain
I grieve for my special person
My tear is falling every day like the rain

This Valentine
Send your love to the moon
Sit in the moon shine
I will do the same, too

9
Poetic Souls / Re: Kuv me Nkauj Hnub
« on: January 21, 2019, 02:50:45 PM »
Yog thaum kuv lub kua muag poob tsis txawj tu
Kuv yuav muab mus zais rau qhov twg
Nco koj tsis mua hnub yuav nrug
Kua muag thiaj li sam xyoob ntoo puv lwg

Thaum nco koj dhau es lub siab mob mob
Kuv yuav ua li cas thiaj zais tau kuv lub suab ntsaj
Xav qw kom lub nriajteb no tawg kom tag
Ntshe txoj kev mob plawv thiaj yuav yaj

Hnub twg txoj sia tu nrho lawm
Thiaj yuav hnovqab tau txoj kev mob hlub
Tseem tshuav ntev heev li
Teev ntshav kiav txhab hauv lub plawv thiaj yuav tsis khub

Wa zaj dabneeg no
Cas yuav ntev ua luaj
Xav kom xaus tamsim no
Seb puas yuav xaus tau kuv txoj kev quaj

10
Poetic Souls / Re: Kuv me Nkauj Hnub
« on: January 19, 2019, 08:38:55 AM »
Ua ntej thaum txoj sia yuav tu
Lub neej yuav kawg
Xav hnia koj tus ntxhiab ib pas khaws cia rau nruab siab
Muab koj nco kom txog thaum cev nqaij daim tawv lwj ua ib pawg

Sib sib hlub los tsis sib tau
Es puas yog tiam tas los wb tau tsim kev txhaum
Tiam no lub ntuj thiaj muab wb los nyob txim
Kom tas wb tej kev khaum

Nim muab koj nco ua hnub ua hmo
Noj tsis qab haus tsis nqis
Pw los tsaug tsis tau zog
Ntshe lub kua muag yuav si luj laim mus ib txhis

Cas luag tej thov lub ntuj thaum twg
Lub ntuj teb kiag rov qab
Kuv nim hu hn txhaws qa tas
Los ntuj teb ntsiag to tsis muaj leej twg pab

Ntshe yuav tau mus nrhiav lub ntuj tshiab
Kom nws muaj nws lwm tus tswv kav
Wb thiaj yuav tsis sib plam ntxiv lawm
Kuvj thiaj yuav tau koj los ua kuv tus tav

11
Poetic Souls / Re: Love in Autumn
« on: January 14, 2019, 07:42:09 PM »
The snow
Is so cold yet so beuatiful
Our love is put on hold
Cause to you, I'm just a fool

I'm so misserble
And so lonely
Your love of me has been unbolted
In its entirety

I was a fool
Thought you were faithful
I will forgive you
Let fate takes me to a vergin forest no one has been through

This is the very reason
I don't believe in God
Now you're the second
I'm going to burry your love under the sod

12
Poetic Souls / Re: Love in Autumn
« on: January 09, 2019, 10:47:57 PM »
Lub kua muag
Teev tau plaubcaug lub xyoo
Lub plawv ntuag
Kho tsis paub zoo

Nyab tag
Yim lub roob cuaj lub ha
Ncau tsis taus cag
Ua tsis taus pa

Kuv nco koj ntuj nag
Txog ntuj no
Hais tsis tag
Txoj kev hlub kev nco

Cas thaum ub
Wb tsis haus ntshav tes
Txoj kev hlub
Thiaj muaj tojroob hauvpes nres

Tag txoj sia
Wb thiaj sib nrhiav tau
Plawv tsis dhia
Los txoj kev hlub thiaj ruaj cuag hlau

13
Poetic Souls / Re: Kuv me Nkauj Hnub
« on: January 07, 2019, 09:28:13 PM »
Thaum tseem ya nrog huab nrog cua
Ntshe kuv xaiv tau daim, ntawv khaub hlab
Lub siab thiaj lwj tag ua kua
Lub  plawv thiaj ua kiavtxhab


Tus neeg lub Ntuj muab ua kuv txijnkawm
Tsis yog tus kuv tuav nws tes los ua lub neej
Tus neeg nyob hauv kuv nruab siab txhua lub sijhawm
Kuv cia li ua nws txoj kev hlub kuv txeej


Kuv tu siab heev
Thaum kuv nco txiog
Thiaj li seev
ua rau lub kua muag nrog 

Kuv nrhiav lub tshuaj kho neeg lwj plawv
Thoob txhua lub tebchaws
Leej twg los kom rau rau siab haus cawv
Los yog thov tuamtxhob thiab hlau pab daws

Kho siab dhau lawm os tus neeg kuv hlub
Tom hauv ntej tsaus ntuj nti tsis pom yav pem suab
Maub lub hnub tua kom tsaus dub
Muab laugcam los npog qhov muag ntxiv kom tuab tuab

Ua ib siab mus so laus kom txog lwm tiam
Mam nqa kom tau wb daim ntawv txij nkawm
Kuv thiaj yuav tau koj los ua kuv tus me pojniam
Vim koj xwb thiaj yua tauv tau kuv lub kua muag niaj hnub tawm

14
Poetic Souls / Re: Kuv me Nkauj Hnub
« on: January 04, 2019, 05:41:08 AM »
Kuv hlub tsis taus leejtwg li
Vim tau koj tus kab noj plawv
Lub siab mob ntsim txhi
Txhua zaus nyeem koj txhua tsab ntawv

Txawm wb tsis sib tau
Los yeej nco ntsoov koj rau nruab siab
Tsis muaj peevxwm muab thau
Thaum yuav muab tshem ces hnov mob cuag kub nyhiab

Txoj siab twb pib qaij li lub hnub
Los hauv lub siab tsuas muaj koj ib leeg
Thov kom wb txoj kev hlub
Tshwm sim li txoj kev ntseeg

Tias wb yeej yuav sibtau
Ib zaug rau tiam no
Kuv thiaj yuav ua siab tso taus txoj sia dhau
Lub plawv thiaj yuav kam muab koj tso

15
Poetic Souls / Re: Kuv me Nkauj Hnub
« on: January 03, 2019, 09:42:33 PM »
Koj yuav hlub kuv
Mus txog hnub twg
Puas yog zoo li tus muv
Ntxais zib tag yuav khiav lub lwg

Thaum tsis muaj kv ntawm koj ib sab
Koj puas nco kuv
Ntshe zoo li tus ntab
Tsis paub hlub tus muv

Koj tsis hnov kuv lub suab
Koj puas kho siab
Thaum koj lub siab nyuab
Koj puas xav muaj kuv nrog koj nyob ua ke thiab

Los los kuv lub kua muag
Vim wb sib sau tsis tau ua ke
Wb daim ntawv txijnkawm ntuag
Niaj hnub muab ntxiv los hmoov thiaj tsis nce

Pages: [1] 2 3 ... 52
Advertisements