Advertisement

Author Topic: rov los txog thaj chaw nos dua ib zaug...  (Read 511 times)

0 Members and 2 Guests are viewing this topic.

Offline AppleBrook

  • Jr. Poster
  • ***
  • Posts: 4048
  • Respect: +34
    • View Profile
rov los txog thaj chaw nos dua ib zaug...
« on: July 17, 2017, 12:56:33 PM »
rov los txog thaj chaw nos dua ib zaug
txoj kev qub peb tau sib tham thiab sib tso dag
cas ua rau kuv nco txog nej sawv daws

thaum kawg nos vam thiab cia siab tia nej sawv daws tseem noj thiab nyob lis qub 
mus hmab tsis dawm tes hlua tsis dawm taw
nyob dawb nyob huvLike this post: 0
If you are content to let me shine
NEVER walk one step behind...

Adverstisement

 

Advertisements