Advertisement

Author Topic: Zajtshoob Request  (Read 7404 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ladi-charm

 • Guest
Zajtshoob Request
« on: May 09, 2010, 06:58:18 PM »
I have been monitoring this room using my wife's nick, and I learn alot. Although I dont have a PH account, and does not wish to create one, I would like to make a request, inhoping someone in here can help.

During our wedding, her uncle (dablaug hlob) sang us a zajtshoob, but I was kind of drunk and didn't remember what it is. But I know it's very good. Beside our wedding I have only witness in one other occasions, but people are to noisy that I dont even hear what he's saying.  If any Meejkoob in here who know of this zajtshoob, please share the whole song with me. I would love to learn it, so that if one day my nieces do get marry, I can say it to them for their wedding as a gift.

Ua tsaug ntau...
Like this post: 0

Adverstisement

Qau

 • Guest
Re: Zajtshoob Request
« Reply #1 on: October 01, 2010, 12:38:12 PM »
Your brother-in-law probably hais zaj tshoob ntua koj nej txawj mus ua lub neej. Everyone has his own version.  What I don't understand is why the F*k don't you just go ask your brother-in-law?

Grow up!  Take a 12 pack BudLight and go sit down with him for a weekend. What people give you on Youtube are samples... 
Like this post: 0

MoobGod

 • Guest
Re: Zajtshoob Request
« Reply #2 on: December 29, 2011, 09:49:57 PM »
I have been monitoring this room using my wife's nick, and I learn alot. Although I dont have a PH account, and does not wish to create one, I would like to make a request, inhoping someone in here can help.

During our wedding, her uncle (dablaug hlob) sang us a zajtshoob, but I was kind of drunk and didn't remember what it is. But I know it's very good. Beside our wedding I have only witness in one other occasions, but people are to noisy that I dont even hear what he's saying.  If any Meejkoob in here who know of this zajtshoob, please share the whole song with me. I would love to learn it, so that if one day my nieces do get marry, I can say it to them for their wedding as a gift.

Ua tsaug ntau...
ZaajTshoob, muaj ntau ntau zaaj hab has ruas different reasons.  Zaaj tshoob ntuag tub ntxhais ua neej, Zaajtshoob taij kaus, zaajtshoob noj mov, zaajtshoob ndlaug nyaj, zaajtshoob, taij tshaus, etc. Nyob ntawm koj has zaaj twg ruas qhov purpose ntawm xwb.
Like this post: 0

yuknowthat

 • Guest
Re: Zajtshoob Request
« Reply #3 on: January 09, 2012, 09:00:21 AM »
I have been monitoring this room using my wife's nick, and I learn alot. Although I dont have a PH account, and does not wish to create one, I would like to make a request, inhoping someone in here can help.

During our wedding, her uncle (dablaug hlob) sang us a zajtshoob, but I was kind of drunk and didn't remember what it is. But I know it's very good. Beside our wedding I have only witness in one other occasions, but people are to noisy that I dont even hear what he's saying.  If any Meejkoob in here who know of this zajtshoob, please share the whole song with me. I would love to learn it, so that if one day my nieces do get marry, I can say it to them for their wedding as a gift.

Ua tsaug ntau...


when koj tus dablaug hlub hais zaj tshoob ces it's pretty much thuas neb muaj ua neej. "the do's and don'ts" everyone has their own version, some can be short and some can be long. tus txawj txawj ntuas cov lus will make some who are married already cry when they're there to listen to..


« Last Edit: January 09, 2012, 09:03:04 AM by yuknowthat »

Like this post: 0

Offline Risingstars

 • PH Regular
 • **
 • Posts: 602
 • Respect: +26
  • View Profile
Re: Zajtshoob Request
« Reply #4 on: May 31, 2013, 10:31:12 AM »
You can use this version or you can modify to your likings.
Everyone has there own masters, we are just the disciples to our masters.

1,
Hais zoov li kus, zoov li, ntxhiav nkauj mim nes ntxhiav nkauj mim koj ua koj
niam koj txiv nkauj qas yeev nyob koj puas paub tias koj noj tas koj niam koj
txiv qoob tuaj pes tsawg txhab, koj li hlob li ywm los paub tab, hnav tau koj
niam koj txiv cev tsoos paj ntaub tuaj nyob quas   hlab,
koj ces zoo zoo nkauj tam ntua nkauj sua los lawm nkauj mab, nqes hav tsis muaj
tus nrog kav, ces txuj ci nyob tuaj mus nthuav dav, nes ntxhiav nkauj mim,


1,
Hais zoov li kus, zoov li, ntxhiav nkauj mim nes ntxhiav nkauj mim koj ua koj
niam koj txiv nkauj qas yeev nyob koj puas paub tias koj noj tas koj niam koj
txiv qoob tuaj pes tsawg tsev, koj li hlob li ywm los puv cev, hnav tau koj
niam koj txiv cev tsoos paj ntaub tuaj phim quas   sev,
koj ces zoo zoo nkauj tam ntua nkauj sua los lawm nkauj cev, tawm rooj li  plaws tuaj mus taug kev, tsis muaj tus nyob
nrog tshev, ces tus txuj ci nthuav tawg paj li zees nyob mus ua rev,  nes, ntxhiav nkauj mim,


2,
Hais zoov li kus, zoov li, txhia niaj kus txhia xyoo ntxhiav nkauj mim koj niam
koj txiv tsuas tsis pwv tshoob, koj niam koj txiv tus me plaj kos ntsig tshoob
khuam li nkaus rau zoov pem laj tus ntsis xyoob, ntxhiav nkauj mim koj ua nkauj
nyob ces tawm rooj li  plaws ces hnav tau
koj niam koj txiv cev tsoos paj ntaub Hmoob, sawv li tsees tuaj mus leg koj
niam koj txiv lub mus lawm luaj  qoob,
ncig li yeev tuaj rau nram roob, nes, ntxhiav nkauj mim,


2,
Hais zoov li kus, zoov li, txhia niaj kus txhia xyoo ntxhiav nkauj mim koj niam
koj txiv tsuas tsis pwv kos, koj niam koj txiv tus me plaj tshoob ntsig kos
khuam li nkaus rau zoov pem laj tus ntsis nto, ntxhiav nkauj mim koj ua nkauj
nyob ces tawm rooj li  plaws ces hnav tau
koj niam koj txiv cev tsoos paj ntaub nyob phim laug mos, sawv li tsees tuaj
mus leg koj niam koj txiv lub mus lawm luaj nrog,  ncig li yeev tuaj rau nram tog, nes, ntxhiav
nkauj mim,


3,
Hais zoov li kus, zoov li, xyoo no ntxhiav nkauj mim koj hlob li yuj los paub
tab, ces koj niam koj txiv tus plaj tshoob ntsig kos yuj lias los txog rau lawm
koj niam koj txiv lub nrab mus plab xab, nkawm txiv tuam mej koob lwm mej zeeg
kos muab tus plab tshoob los ntos ntseg kev kos los ntos tshab, qhua tshoob noj
los tsau cev, qhua kos haus los tsau plab, tav ncaij sis nrus nkawm laj mej
zeeg yuav sawv kab, nes ntxhiav nkauj mim koj nyob los koj noj tsis tau koj
niam koj txiv tuaj diav hno hlab, koj tsis yog koj niam koj txiv ib leej mus
tub cag ces twb tuav tsis tau koj niam koj txiv tus me ncej dab, koj yuav tau
tshais roj li nruam hla li  plaws koj
niam koj txiv lub qhov rooj tag nyob tuaj plaub mus xwm fab, mus ciaj tau lawm
luag nyab, koj li muaj lawm lub neej nrog luag tab, nes ntxhiav nkauj mim,


3,
Hais zoov li kus, zoov li, xyoo no ntxhiav nkauj mim koj hlob li yuj los puv
cev, ces koj niam koj txiv tus plaj tshoob ntsig kos yuj lias los txog rau lawm
koj niam koj txiv lub nrab mus plab tsev, nkawm txiv tuam mej koob lwm mej zeeg
kos muab tus plab tshoob los ntos tshab kev kos los ntos ntseg, qhua tshoob noj
los tsau plab, qhua kos haus los tsau cev, tav ncaij sis nrus nkawm laj mej
zeeg yuav sawv kev, nes ntxhiav nkauj mim koj nyob los koj noj tsis tau koj
niam koj txiv tuaj diav hno ntse, koj tsis yog koj niam koj txiv ib leej mus
tub cag ces twb tuav tsis tau koj niam koj txiv tus me lawm ncej tsev, koj yuav
tau tshais roj li nruam hla li  plaws koj
niam koj txiv lub qhov rooj tag nyob tuaj plaub mus xwm ces, mus ciaj tau lawm
luag sev, koj li muaj lawm lub neej nrog luag leg, nes ntxhiav nkauj mim,


4,
Hais zoov li kus, zoov li, ntxhiav nkauj mim nes ntxhiav nkauj mim, txoj kev ua
nyab ces yog txoj kev uas koj yuav tau tshais roj li nruam hla li  plaws koj niam koj txiv lub taw rooj, ces koj
ntsia tim toj ub ces koj pom ib txoj kev si toj zim nyob tuaj mus nqe hav, nes
koj puas paub tias txoj kev ntawd yog txoj kev mus dab tsi nes?, txoj kev ntawd
ces yog txoj kev mus ua lawm luag nyab, nes sau siab zuj zog mus leg luag lub
luaj qoob luaj loo nyob mus nto hav, ces li tau nrog luag noj kus luag hnav,
nes qhib rooj lug tos kwv tos tij tuaj vam lub dag coj lawm lub zog pab, luag
thiaj qhuas tias koj yog luag ib tug mus zoo nyab, nes ntxhiav nkauj mim,


4, Hais zoov li kus, zoov li, ntxhiav nkauj mim
nes ntxhiav nkauj mim, txoj kev ua nyab ces yog txoj kev uas koj yuav tau
tshais roj li nruam hla li  plaws koj
niam koj txiv lub taw rooj, ces koj ntsia tim toj ub ces koj pom ib txoj kev si
toj zim nyob tuaj mus nce toj, nes koj puas paub tias txoj kev ntawd yog txoj
kev mus dab tsi nes?, txoj kev ntawd ces yog txoj kev mus ua lawm luag poj, nes
sau siab zuj zog mus leg luag lub luaj qoob luaj loo nyob mus nto toj, ces li tau
nrog luag hnav kus luag noj, nes qhib rooj lug tos kwv tos tij tuaj vam lub dag
coj lawm lub zog khom, ces luag thiaj qhuas tias koj yog luag ib tug mus zoo
poj, nes ntxhiav nkauj mim,


5, Hais zoov li kus, zoov li, ntxhiav nkauj mim
nes ntxhiav nkauj mim txoj kev ua nyab tsis yog txoj kev mus ua qhua, nes koj
mus tshwm tas tej mus sib ntua, tsis txhob mus dhia daj los dhia luag, nes nco
li ntsoov mus  khaws li nkaus leej tub
roog lub teej qav tsav num tuaj mus sib tw ua, mus ntxuaj luag vab tsoov luag
xua, teev luag dab tiam lawm luag qhua, koj mus nrhiav tau tais zaub qab los
nco li ntsoov mus nrhiav kom tau tais me zaub tsuag, nes  tsis pub leej me tub roog hnav daim khaub
hlab ntxuag daim ntuag, nes luag thiaj qhuas tias koj yog luag ib leej me zoo nyab
nquag, nes ntxhiav nkauj mim,


5, Hais zoov li kus, zoov li, ntxhiav nkauj mim
nes ntxhiav nkauj mim txoj kev ua nyab tsis yog txoj kev mus kav laj, nes koj
mus tshwm tas tej mus sib tab, tsis txhob mus dhia luag los dhia daj, nes nco
li ntsoov mus  khaws li nkaus leej tub
roog lub teej qav tsav num tuaj mus sib tw tab, mus ntxuaj luag xua tsoov luag vab,
tiam lawm luag qhua teev luag dab, koj mus nrhiav tau tais mus zaub tsuag los
nco li ntsoov mus nrhiav kom tau tais me zaub qab, nes  tsis pub leej me tub roog hnav daim ntuag
ntxuag daim khaub hlab, nes luag thiaj qhuas tias koj yog luag ib leej me zoo nyab,
nes ntxhiav nkauj mim,


6, Hais zoov li kus, zoov li, ntxhiav nkauj mim
nes ntxhiav nkauj mim, txoj kev mus ua lawm luag nyab ces tsis yog txoj kev mus
ua si os, txoj kev mus ua lawm luag nyab ces yog txoj kev mus ua neej yaj los
kib txoob ib nqaj kom nto ntuj, ib nploog kom nto ntsis nes, nco li ntsoov mus muab
txoj kev sib hlub saib kom tsim nqi, mus sib hlub ib txhiab kom txog lawm ib
txhis nes, li muaj lawm lub neej nrog luag nyob mus kaj lawm li nrig,  tam ntua niam nkauj hnub txiv nraug hli tus
duab ci, nes ntxhiav nkauj mim,


6, Hais zoov li kus, zoov li, ntxhiav nkauj mim
nes ntxhiav nkauj mim, txoj kev mus ua lawm luag nyab ces tsis yog txoj kev mus
ua yaj yaum li yeev yuj os, txoj kev mus ua lawm luag nyab ces yog txoj kev mus
ua neej yaj los kib txoob ib nploog kom mus nto ntsis ib nqaj kom nto ntuj nes,
nco li ntsoov mus muab txoj kev sib hlub saib kom tsim nuj, mus sib hlub ib
txhiab kom txog ib txhis tsis paub nrog luag tsum nes, li muaj lawm lub neej
nyob mus kaj li lug, tam ntua niam nkauj hnub txiv nraug hli tus duab tshav
ntuj, nes, ntxhiav nkauj mim,Like this post: +1
"Noj zaub yuav rau roj, ua neeg nyob yuav tsum ua siab loj"

The_Scholar

 • Guest
Re: Zajtshoob Request
« Reply #5 on: May 29, 2014, 09:17:26 PM »
awesome. i'll learn itLike this post: 0

Offline Risingstars

 • PH Regular
 • **
 • Posts: 602
 • Respect: +26
  • View Profile
Re: Zajtshoob Request
« Reply #6 on: May 30, 2014, 06:35:07 AM »
Wow Rising Star you're good!

Thank you very much. Sometimes nowadays mejkoob people change the sayings a lot so if this one sounds a lot bit different its because its still the old version.Like this post: 0
"Noj zaub yuav rau roj, ua neeg nyob yuav tsum ua siab loj"

Offline Risingstars

 • PH Regular
 • **
 • Posts: 602
 • Respect: +26
  • View Profile
Re: Zajtshoob Request
« Reply #7 on: May 30, 2014, 06:41:26 AM »
Zaj tshoob ntuas ntxhais is a very sad part to say. It's because at the time the daughter is leaving her parent's doorsteps to go and be with another parent. If you listen it the zaj, you will understand why its really sad. And if your brother comes and hais zaj no at your wedding, you will be bursting into tears more because that right there is family love.Like this post: 0
"Noj zaub yuav rau roj, ua neeg nyob yuav tsum ua siab loj"

 

Advertisements