Advertisement

Author Topic: Mus Ua Hauv Qhua...  (Read 4952 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

2LY

  • Guest
Mus Ua Hauv Qhua...
« on: October 17, 2013, 08:26:28 AM »
Yog lawv tsis hu yus mus ua hauv qhua no yus puas mus los tsis mus? Yog yus hos mus ne yus yuav tau ua li cas?

Ua tsaugLike this post: 0

Adverstisement

yuknowthat

  • Guest
Re: Mus Ua Hauv Qhua...
« Reply #1 on: October 17, 2013, 09:18:57 AM »
depends,

if lawv hu koj mus nrog hlub thiab saib ua zaum kawg xwb los kom koj mus qaij lub kaus rau tu tuag ntawv.

Yog tsis hu es mus xyua xwb los tsis ua cas. tsuav txhob ua ua cais like some.Like this post: 0

celi

  • Guest
Re: Mus Ua Hauv Qhua...
« Reply #2 on: February 12, 2014, 02:13:21 PM »
wife side of family, close relatives it does not matter lawv hus or not,  just go, if you want u can ua hauv qhua mus los tsis ua li cas...love is love....Like this post: 0

chidorix0x

  • Guest
Re: Mus Ua Hauv Qhua...
« Reply #3 on: June 24, 2014, 05:16:28 PM »
Yog lawv tsis hu yus mus ua hauv qhua no yus puas mus los tsis mus? Yog yus hos mus ne yus yuav tau ua li cas?

Ua tsaug

Raws Hmoob kev cai "Kab Ke Pam Tuag", yog lawd tsis hu yu mus ua "Hauv Qhua" ces yus tsis tas mus los tsis txhaum ib qho lid.

Hos yog yus mus, txawm lawd tsis hu, los tsis txhaum ib qho lid.  Tiam sis ntshe "Tsev Xyom Cuab" yuav txaj muag rau yus xwb, thiab cov paub tab (kev cai) ces yuav tau los "thov" yus me me raws Hmoob kev cai.

Qhov zoo ces yus mus dawb mus huv xwb -- txawm lawd hu yus los tsis hu.

Hos yog yus xav tau cai ces nyob ntawm koj/tus neeg ntawd xwb.  Qhov nod ces yog mus ua plaub ntug xwb los yog.

CLARIFICATION: (more info)
Yog koj yog "Qhua Txooj" mas lid cas los lawd yuav tsum hu yus xwb tiag tau.  Yog lawd tsis hu ces mam tham/kho tom qab xwb, vim tsis yog "cai" lawm.

Yog koj yog "Qhua Tab" xwb ces "See Comments Above".Like this post: 0

chidorix0x

  • Guest
Re: Mus Ua Hauv Qhua...
« Reply #4 on: June 24, 2014, 05:19:57 PM »
wife side of family, close relatives it does not matter lawv hus or not,  just go, if you want u can ua hauv qhua mus los tsis ua li cas...love is love....

This is "NOT TRUE".

Cuas Nyab Cuas Ntxhais, are wife's side of the family depending on the deceased, and in most cases "lawd hu".  That is mandatory.  If not, "lawd" can get in trouble.  No explanation necessary.Like this post: 0

 

Advertisements