Advertisement

Author Topic: Hmong Poems and Writing  (Read 308 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline lilly

 • Sr. Poster
 • ****
 • Posts: 6428
 • Gender: Female
 • Be happy!
 • Respect: +520
  • View Profile
Hmong Poems and Writing
« on: June 16, 2020, 07:04:37 PM »
Ob Tug Txiv Neej
By Lilly

Yog kuv tsis tau koj los kuv tsis khes
Vim muaj koj nyob kuv lub neej
Zoo li lub neej nyob vos fes
Tsuas muaj txaus tuav txojsia
Tabsis qhov kuv ntshaw tiag
Nws tshaj kub thiab nyiaj txiag

Qhov kuv ntshaw yog koj lub siab
Ntshaw koj lub plawv
Xav kom koj tuav kuv tes rawv
Xav kom txhua hnub
Koj ua kuv zoo siab
Li thaum yog tsis muaj kuv lawm
Koj yuav poob siab
Xav tau kev hlub
Kom kuv tsis nco qab ntshaw
Tias cas kuv tsis muaj li lawv
Vim koj twb yog kuv lub hluav taws
Ua kuv lub siab sov
Zoo siab tshaj
Tsis nco qab tshaib mov

Yog li, koj puas kam ua tus neeg
Uas kom yog hnub tsis muaj koj lawm
Yuav npaum li lub neej nyob vos fes
Thaum ntawv ces kuv yuav khes
Tias nrog koj lub neej thiaj kaj
Rau qhov koj yog kuv lub txaj
Muaj koj kuv lub neej thiaj yuav zoo tshaj


« Last Edit: June 16, 2020, 08:47:58 PM by lilly »

Like this post: 0

Adverstisement

Offline lilly

 • Sr. Poster
 • ****
 • Posts: 6428
 • Gender: Female
 • Be happy!
 • Respect: +520
  • View Profile
Re: Hmong Poems
« Reply #1 on: June 16, 2020, 07:08:52 PM »
Practicing my Hmong writing.  : )Like this post: 0

Offline lilly

 • Sr. Poster
 • ****
 • Posts: 6428
 • Gender: Female
 • Be happy!
 • Respect: +520
  • View Profile
Re: Hmong Poems and Writing
« Reply #2 on: June 16, 2020, 07:31:29 PM »
Puag thaum ub, muaj ib tug menyuam ntxhais.  Nws lub npe hu ua Maiv Paj.  Nws muaj rau tus nus thiab tsib tug viv ncaus.  Nws yog ib tug menyuam ntxhais khib dwb heev thiab qhov ncauj liab li liab.  Nws cav ncauj thiab hais lub ntau.  Yog nws tsis tau li nws lub siab xav mas nws quaj thiab yws heev.  Tabsis nws niam thiab nws txiv thiab nws cov nus thiab niam laus lawv tsis cem nws li.  Tsis muaj ib zaug ua leej twg rho khauj rau nws li. Nws niam tseem muaj lub los plhws nws taub hau xwb.  Niag menyuam ntxhais Maiv Paj no mas muaj hmoo tau ib tsev neeg uas hlub nws heev.

Tejzaum koj yuav xav tias Maiv Paj yog ib tug neeg siab luv heev vim yeej muaj tseeb li.  Tabsis, hauv nws lub duab siab Maiv Paj txoj kev hlub rau nws tsev neeg thiab rau lwm tus tib neeg, tob heev.  Yog cov pog laus hauv zej zog ua tsis taus dab tsi, Maiv Paj mus pab lawv tag.  Nws muaj 6 xyoo xwb los nws pab ua taws, ua mov, thiab saib nws tus nus me thiab viv ncaus me rau nws niam thiab nws txiv thaum lawv mus ua teb lawm.  Nws nquag heev.

Maiv Paj nyiam pais txhom qav, mus tua noog thiab nuv ntses nrog nws ob tug nus hlob.  Thaum nws mus nuv ntsev nrog nws ob tug nus thiab ob tug nus cov phooj ywg, lawv kom Maiv Paj nqa lub thoob uas nqa cov cua nab.  Muaj ib zaug thaum lawv los so ntawm ib qho chaws, Maiv Paj tsis nco qab txog lub menyuam thoob. Thaum lawv so tas es lawv mus txog ib lub me nyuam pas dej, nws ob tug nus hais rau Maiv Paj tias, "Maiv Paj, lub thoob nes?"  Maiv Paj teb tias, " Aub!!!  Kuv tsis nco qab lawm os."  Nws ob tug nus hais tias, "Aub, koj mas."  Ces, li ntawv xwb!!!  Nkawv tsis cem Maiv Paj li.  Ua li cas Maiv Paj khib dwb thiab hnov qab ua luaj los nws tsev neeg yuav hlub nws ua luaj.  Maiv Paj muaj hmoo heev...  Tabsis... Tsis ntev xwb... Maiv Paj txoj hmoo hloov tag li...


« Last Edit: June 16, 2020, 08:31:31 PM by lilly »

Like this post: 0

Offline lilly

 • Sr. Poster
 • ****
 • Posts: 6428
 • Gender: Female
 • Be happy!
 • Respect: +520
  • View Profile
Re: Hmong Poems and Writing
« Reply #3 on: June 16, 2020, 08:18:43 PM »
Muaj ib hnub thaum Maiv Paj twb laus laus lawm, Maiv Paj mam li ntsib ib tug txiv neej uas zoo nraug heev uas ntxim li Maiv Paj txojkev ntshaw.  Niag txiv neej no nyiam nuv ntsev heev, ua rau Maiv Paj nco txog nws ob tug nus heev.  Maiv Paj nyiam niag txiv neej no vim nws nyiam nuv ntses, nws nyiam hav zoov, thiab nws txawj hais lus ua rau Maiv Paj luag.  Tsis tas li xwb, niag thaub no, thaum nws luag, nws zoo nraug tshaj txhua tus txiv neej uas Maiv Paj tau pom los lawm thiab.  Yog Maiv Paj tau pom thaub no lub ntsej muag luag ntxhis mus tag nws lub neej, Maiv Paj xav tias Maiv Paj yuav zoo siab heev.  Maiv Paj xav kom thaub no tsis txhob hloov, Maiv Paj xav kom thaum no yog ib tug neeg zoo mus tag ib txhis, rau qhov Maiv Paj twb tau ntsib dua cov niag txiv neej uas siab phem, siab coob los ntau lawm.  Maiv Paj tsis xav ntsib cov neeg li ntawv lawm.  Maiv Paj thiaj li thov ntuj tias kom thaub no yog tus uas Maiv Paj yuav hlub mus tag ib sis.


« Last Edit: June 16, 2020, 08:27:23 PM by lilly »

Like this post: 0

Offline Griffith

 • Adult Discussion
 • *
 • Posts: 283
 • Respect: +70
  • View Profile
Re: Hmong Poems and Writing
« Reply #4 on: May 08, 2021, 11:17:09 PM »
Ob Tug Txiv Neej
By Lillywhoa, I didn't know you can write hmong

Yog kuv tsis tau koj los kuv tsis khes
Vim muaj koj nyob kuv lub neej
Zoo li lub neej nyob vos fes
Tsuas muaj txaus tuav txojsia
Tabsis qhov kuv ntshaw tiag
Nws tshaj kub thiab nyiaj txiag

Qhov kuv ntshaw yog koj lub siab
Ntshaw koj lub plawv
Xav kom koj tuav kuv tes rawv
Xav kom txhua hnub
Koj ua kuv zoo siab
Li thaum yog tsis muaj kuv lawm
Koj yuav poob siab
Xav tau kev hlub
Kom kuv tsis nco qab ntshaw
Tias cas kuv tsis muaj li lawv
Vim koj twb yog kuv lub hluav taws
Ua kuv lub siab sov
Zoo siab tshaj
Tsis nco qab tshaib mov

Yog li, koj puas kam ua tus neeg
Uas kom yog hnub tsis muaj koj lawm
Yuav npaum li lub neej nyob vos fes
Thaum ntawv ces kuv yuav khes
Tias nrog koj lub neej thiaj kaj
Rau qhov koj yog kuv lub txaj
Muaj koj kuv lub neej thiaj yuav zoo tshajLike this post: 0

 

Advertisements